Verlaten Spoor - Reportage

Voormalige postperrons Expeditieknooppunten PTT-Sternet

Expeditieknooppunt Den Haag HS

Plaats: Den Haag
Ligging: Tegenover NS-station
Bouwjaar: ?
Huidig gebruik: Als parkeerplaats
Datum bezoek/foto's: 22-04 en 20-05-2008, 27-06-2009

 

Het postperron is gedeeltelijk gesloopt. Het begin van de overkapping ontbreekt, waardoor het perron niet meer aansluit aan het expeditieknooppunt. Het is momenteel in gebruik als parkeerplaats.


 
Ook het eind van het postperron is gedeeltelijk gesloopt of vervallen.

 
De achterzijde van het perron.

 
 
Oprit naar het perron.

 
 

 
Aan de achterzijde werden ooit de vrachtwagens verladen. In de verhoogde wand zitten nog een aantal plateaus die het laden en lossen vereenvoudigden. Links boven het kastje de knoppen voor de bediening.

 
 

 
Overzicht van het voorste gedeelte van het postperron. Deze foto is genomen op een zaterdag, dus weinig geparkeerde auto's.

 
Het achterste gedeelte van het perron, waar nog een aantal verrassende elementen te ontdekken zijn!

 
Zoals dit oude bord, dat vermoedelijk aangaf dat alleen dienstauto's van de PTT op het perron mochten komen.

 
Een poster met de 'afvoerleidraad'. Hierop staat voor de verschillende poststromen beschreven hoe deze verpakt en afgevoerd moeten worden.

 
Opstelplaatsen voor (buitenlandse) pakketten en buitenlandse briefpost voor de IP's Amsterdam en Rotterdam en het Sc (sorteercentrum?) Dordrecht.

 
Detail van de aparte dakconstructie.

 
Door vele duizenden reizigers dagelijks gepasseerd, hoogstwaarschijnlijk door niemand opgemerkt: de overblijfselen van het 'PTT-Post'-logo op de overkapping. De rest van het logo is verloren gegaan bij de sloop van het begin van de perronkap. Zie op de oude foto onderaan deze pagina het volledige logo.

 
De twee logorestanten van de achterkant gezien. Elk onderdeel (stip, streep, vierkant, driehoek of letter) was in feite een aparte lichtbak.

 

Uit de oude doos...


Motorposten 3014 en 3001 voor het postperron van Den Haag HS. 3 februari 1990.

Roelof Hamoen - Op IJzeren Wegen

 

Uit de oude doos...


Motorpost 3033 voor het postperron van Den Haag HS. 14 november 1992.

P. Loman, Stichting Railcolor

 

Terug naar overzicht