Verlaten Spoor - Reportage

Voormalige postperrons Expeditieknooppunten PTT-Sternet

Expeditieknooppunt 's-Hertogenbosch

Plaats: 's-Hertogenbosch
Ligging: Schuin tegenover NS-station
Bouwjaar: ?
Huidig gebruik: In ongebruik
Datum bezoek/foto's: 22-04-2008 & 26-03-2012

 

Het expeditieknooppunt van 's-Hertogenbosch ligt achter het station aan de doorgaande sporen richting Utrecht. Deze foto is genomen vanuit het uiteinde van het perron.


 
Het postperron heeft een enorme lengte en bestaat uit een verlenging die voor het perron van het expeditieknooppunt gebouwd is.

 
Uiteinde van het postperron.

 
Het expeditieknooppunt...

 
...voor een gedeelte 'verdwenen' achter de stijgende, doorgaande sporen richting Utrecht.

 
Restanten van de logo's. Als je goed kijkt, zijn zowel 'PTT-Post' als 'TPG-Post' herkenbaar.

 
De zijkant van het expeditieknooppunt, waar de vrachtwagens verladen werden.

 
Let op de beschrijving 'expeditieknooppunt' boven het ronde raampje. Op de kap zijn 'Partijen Post', Haarlem/ Amsterdam, Sittard en Den Haag/Rotterdam te lezen. (foto: 26-03-2012)

 
Het einde van het linker laad-/losspoor langs het postperron. Voorheen kende dit bovenleiding, maar die is onlangs verwijderd. De schaduw tekent de contouren van de lege mast af. (foto: 26-03-2012)

 
De achterzijde van het expeditieknooppunt. Er liggen hier enkele (bovenleidingloze) opstelsporen, die doodlopen tegen een soort losweg. Let op de bovenleiding die doorloopt langs het postperron.

 
Einde van het spoor langs het postperron. Aan het rechthoekige bordje dat in het spoor staat, valt op te maken dat het stootjuk ontbreekt of afgekeurd is.

 
De opstelsporen zijn inmiddels verdwenen. Het is enigszins vreemd dat men de beide laad-/lossporen langs het postperron, inclusief omloopspoor, heeft laten liggen. De bovenleiding is daarentegen wel verwijderd, dus met E-mat kun je hier niet meer komen... (foto: 26-03-2012)

 

Uit de oude doos...


Winters tafereeltje in 's-Hertogenbosch: expeditieknooppunt met motorpost 3007 in ruste.
11 januari 1997.


Roelof Hamoen - Op IJzeren Wegen

 

Terug naar overzicht